Van 1940 tot 1980

De oorlog onderbreekt de heropleving van de vereniging. Een groot aantal leden worden gemobiliseerd.

Mei 1940: Steenvoorde wordt bezet door de Duitsers. Sommige muziekanten zijn gebleven. 

... 1941 ... 1942 ... 1943,  Gevangenen keren terug, waaronder de Théry de dirigent en een groep muzikanten verleent haar steun aan feesten georganiseerd door de vrijgelaten gevangenen om het Comité Communal te helpen, opgericht in 1940 om pakketten te verzenden naar de gevangenen uit Steenvoorde. 

De sessies werden meer dan eens beëindigd met de Marseillaise: de aanwezige Duitsers kunnen niet anders dan salueren ... of vertrekken.

Tijdens de vijandelijkheden verliest de Filharmonische Vereniging  op 18 januari 1940 Jules Delaeter, muzikant sinds 1885, op 9 juni 1940, Leo Vuylstecke wiens lichaam door vier muzikanten werd gedragen. Een gebaar dat zal worden overgedaan op 9 juli 1940 wordt uitgevoerd voor Auguste Verhille, op 8 augustus 1941 voor Paul Spillemaecker, op 28 december 1941 voor Joseph Parmentier (erevoorzitter), op 18 maart 1942 voor Jules Maes en op 24 mei 1943 voor Paul Hauwen (ondervoorzitter). 

De Filharmonische vereniging kan, als gevolg van de bezetting, de begrafenis enkel bijwonen in burger en zonder instrumenten. 

Op 16 oktober 1943, in een algemene vergadering, worden de leden van de Filharmonische vereniging verenigd op de hoofdzetel. 26 muzikanten zijn aanwezig. De dirigent aanvaardt, met plezier, om de muzieklessen terug op te starten.

Dan komt de bevrijding op 6 september 1944. De Duitsers zijn nog in Callicannes wanneer tricolore vlaggen van de zolder worden gehaald, en het muziek geeft een concert onder de kiosk. 's Avonds speelt ze een Bal Populaire op de Grote Markt. 

Men wacht nog op de terugkeer van Etienne Sansen, Sepieter Michel, Georges D'Haudt, Michel Carton en Alfred Heyman uit gevangenschap. 

Het banket van St Cecilia 1944 vindt plaats. Op het menu: Jeannot konijn (toegestaan ​​zonder ticket) en elk geeft zijn bijdrage in bonnen voor brood. 

Op 29 januari 1945 treft een nieuwe rouw de vereniging in de persoon van Gaston Sansen (lid sinds 1894). Zijn zoon Etienne is nog niet terug uit gevangenschap.

De vereniging in 1945

27 juli 1945: de vereniging is terug volledig en er wordt overgegaan tot de verkiezing van de Administratieve Commissie. Daarna volgen de aubades van de verkozenen (19 augustus 1945) 

 

De vereniging in 1946

Op zondag 19 mei 1946: om een grote lichting decoraties te herdenken werd een foto genomen in het Felix Demobeau Park. De Filharmonische Vereniging telt 70 leden. 

 

Op 6 januari 1947 was de begrafenis van Gillodts Lucien, hij trad toe tot de vereniging  in 1896, en was houder van de Etoile Fédérale.

Monsieur Robert Théry (dirigent) en Albert Coudron (onderdirigent) vormen koortsachtig nieuwe muzikanten. Ze zijn met 56 om de rangen van het muziek te versterken tussen 1944 en 1950.

Op zondag 29 januari 1950 krijgt het muziek een nieuw uniform: vliegenier stijl. Begeleid door het Brandweer Korps, dat ook een nieuw uniform kreeg, wordt het uniform voorgesteld aan het gemeentebestuur.

De vereniging in 1950

10 september 1950: ter gelegenheid van een uitreiking van de medailles, de studio Apfel photographie. De vereniging telt 80 leden. 

 

September 1950

Nog in september 1950: de Filharmonie op de Grote Markt. We zien de aankomst van het trommelkorps.

 

Op zondag 20 april 1952: Dit is de eerste uitstap van de fanfare met trommelkorps geleid door tamboer-majoor Claude Becuwe. 

Het muzikale niveau is geëvolueerd sinds 1943: grote balletten en grote ouvertures staan op het programma. Heel grote muziek gespeeld door amateur-musici. De eer gaat naar dirigent Robert Théry die zijn tijd niet spaart om zich voor de muziekvereniging in te zetten. Hij weet elke keer zijn muzikanten aan te zetten om de grenzen van hun talenten te verleggen. De vereniging verwierf een zekere regionale en extra-regionale reputatie.

September 1954

September 1954, de stad Poperinge viert de 10e verjaardag van de bevrijding. Frankrijk, vertegenwoordigd door de Filharmonie van Steenvoorde, opent het défilé. 

 

29 december 1954, de muzikanten vernemen het overlijden van hun voorzitter: Felix Delobeau. 

Op 13 augustus 1955 wordt Felix Cappelaere zijn opvolger, hij trad toe tot het muziek in 1910. Florent Becuwe wordt ondervoorzitter. 

Op 15 mei 1960 wordt de dirigent Théry gehuldigd voor 25 jaar dirigentschap en de voorzitter voor 50 jaar lidmaatschap in de vereniging.

10 mei 1964

10 mei 1964: op het plein voor de kerk voor een uitstap naar Rexpoëde.

 

Op zondag 17 juli 1966 krijgt de Filharmonische Vereniging een nieuw kostuum. Dit is de dag van het buurtfeest en de gemeenteraad ontvangt de muzikanten op het stadhuis. 

Op 24 mei 1970 viert de vereniging zijn 150ste verjaardag (zie "De Filharmonie en lokale feesten"). 

Veel muzikanten worden gehuldigd, waaronder de voorzitter Cappelaere voor 60 jaar lidmaatschap. Tijdens de mis interpreteert de Filharmonie Wagners Lohengrin en Joyeuses Commères of Windsor van Nicolai. In de middag verenigt een muziekfestival  8 verenigingen. 

De week erna verliest de Filharmonie zijn ere-ondervoorzitter Arthur Denaës met 68 jaar muzikaal verenigingsleven. Op 24 mei ontving hij de Gouden Medaille van de stad Steenvoorde. 

De Filharmonie bestaat bijna 160 jaar. Een grote familie waar lief en leed gedeeld worden. 

Vreugde: bruiloften, decoraties, het succes van een van haar leden, JL Dewaele, aan het Conservatorium van Rijsel...

Leed: de dood van enkele leden en bestuursleden:

  • Marcel Delaeter, ondervoorzitter (53 jaar muziek)
  • Henri Ruckebusch secretaris (49 jaar muziek)
  • Joseph Ruckebusch, penningmeester (58 jaar muziek)

De Filharmonische vereniging op 24 mei 1970.

De Filharmonische vereniging op 24 mei 1970. 

 

14 december 1975, André Hauwen en Felix Cappelaere (ondervoorzitter en voorzitter) vragen om te worden ontheven van hun administratieve functies om de plaats te laten voor de jongeren. 

Op 27 december 1975 werd Claude BECUWE verkozen tot de ondervoorzitter en werd een jaar later, na eerst stagiaire te hebben willen zijn, voorzitter. Hij wordt zo de negende president van de Filharmonische Vereniging van Steenvoorde. 

Op 1 oktober 1978, na 42 jaar vraagt Robert Théry het recht om op muzikaal pensioen te gaan. Zoals de statuten het voorschrijven, houdt de vereniging een algemene vergadering en verkiest Daniel Francke tot dirigent van de Filharmonie. 

In 1979 verliest de vereniging zijn ondervoorzitter Michel Carton, houder van de Etoile Fédérale, en de gewaardeerde hulp-dirigent Albert Coudron, leerkracht kopers en baryton solist. 

Aan de vooravond van Sint-Cecilia, bezwijkt erevoorzitter Felix Cappelaere bij het buitengaan van het muzieklokaal, geveld door een hartaanval. Hij was muziekant sinds 1910.

Voor deze St. Cecilia is de Filharmonie gekleed in een nieuw uniform ontworpen door Jean-Yves Cnapelynck. Dit wordt geschouwd door de gemeente.

St Cecilia 1979

St Cecilia 1979.