Voorzitters en Administratieve Bestuur

Het beheer van de vereniging: de steenvoordois muziekanten hebben altijd de juiste man gevonden om hun groep te leiden. 

Conform de statuten, kunnen voorzitter en ondervoorzitter worden gekozen buiten de uitvoerende leden. 

Het administratieve bestuur, door de leden verkozen, bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester, archivaris, assessoren en de dirigent. 

De archieven geven als president in 1830 Joseph Beck. Hij wordt in 1848 opgevolgd door  Louis Verbeke,  ​​hij draagt de strepen van kapitein. Vergeet niet dat de Filharmonie een paramilitaire oorsprong heeft : de Nationale Garde. 

In 1878 bestaat het bestuur uit : voorzitter Louis Verbeke président, ondervoorzitter Edouard Serlooten, secretaris Snyders, penningmeester Jules Serlooten, Maës, Bocket et Bourdon assessoren.

In 1884 wordt Jules Serlooten wordt ondervoorzitter, Edouard Maës secretaris en Vital Bocket penningmeester. 

Het bestuur bestaat uit 7 leden, bij overlijden of ontslag van een van hen wordt in de algemene vergadering een opvolger gekozen. Tot 1914 werd het bestuur voor drie jaar gekozen en was herverkiesbaar. 

 

In 1920 werd besloten dat de oudere leden van de vereniging in het bestuur zouden zetelen en dat ze voor het leven zou worden gekozen.

 

Enkele administratieve besturen
 
1 januari 1902
Edouard Bourdon Voorzitter
Désiré Buttin Ondervoorzitter
Charles Davion Dirigent
René Folke Hulpdirigent
Vital Bocket penningmeester
Théophile Castelnot Secretaris
Henri Annothé Assessor
 
1906
Joseph Parmentier Erevoorzitter
Joseph Bailleul Voorzitter
 
1907
Joseph Parmentier Voorzitter
Arthur Decroo Nieuwe assessor
 
1909
Théophile Castelnot penningmeester
A. Decupper Nieuwe assessor
 
1912
Joseph Parmentier Voorzitter
A. Decupper Ondervoorzitter
Charles Davion Dirigent
René Folke Hulpdirigent
Arthur Decroo penningmeester
Léon Vuylstecke Secretaris
Paul Hauwen Assessor
Jules Delaeter Assessor
Jérome Peel Assessor

 

Op 7 februari 1920 wordt de Filharmonische Vereniging bijeengeroepen voor een buitengewone zitting na het ontslag van Jozef Parmentier (voorzitter), A. Decupper (ondervoorzitter) en de dood van Karel Davion. De muziekanten kiezen een commissie die als volgt is samengesteld: 

Voorzitter: Justin Serlooten, Ondervoorzitter: Arthur Decroo, Penningmeester: Paul Hauwen, secretaris: Leon Vuylstecke, hulpdirigent Jérôme Peel, assessoren: Jules en Paul Delaeter. 

Dirigent Paul Debruyne maakt gerechtshalve deel uit van het bestuur.

De 15 december 1928 neemt Arthur Decroo ontslag en wordt vervangen door Felix Delobeau handelaar hop. Hij bekleedt het ondervoorzitterschap. 

 

Op 14 december 1929 vraagt Justin Serlooten te mogen ​​aftreden als president gezien zijn hoge leeftijd. Hij werd benoemd tot erevoorzitter. Felix Delobeau wordt benoemd tot voorzitter van de verenigin, Paul Hauwen is ondervoorzitter, Leon Vuylstecke penningmeester, Cyril Couture secretaris, Leon Leurèle, Jules en Paul Delaeter assessoren, de archivaris is Lucien Gillodts. 

Op 3 september 1930 sterft Justin Serlooten. De vereniging woont de begrafenis bij. De familie betaalt een zwart doek om de grote trom en trommels te bedekken (die werd 1980 nog gebruikt). Na de ceremonie, is de Filharmonische Vereniging uitgenodigd voor een maaltijd. Het bisdom staat de muziekanten uitzonderlijk toe om vlees te eten (5 september is een vrijdag). 

Met Felix Delobeau is de vereniging in goede handen. Hij spaart zijn energie niet voor 'zijn' muzikanten. De Philharmonie is zijn "familie" geworden. Vaderlijk volgt hij de vooruitgang van de muzikanten, luistert naar allen en regelt vele problemen. 

In 1943 verlaat hij de vereniging. Dit  is de samenstelling van de Commissie op 27 juli 1945:

Voorzitter: Felix Delobeau, ondervoorzitter: Paul Delaeter, penningmeester Cyril Couture, secretaris Felix Cappelaere, archivaris Arthur Denaës, assessoren Florent Becuwe, Andre Hauwen, Felix Vuylstecke Marcel Delaeter. 

Op 23 maart 1952 verdwijnt ondervoorzitter Paul Delaeter muzikant sinds 1892. De nieuwe commissie is als volgt samengesteld: Voorzitter: Felix Delobeau, Ere-ondervoorzitter: Cyril Couture, ondervoorzitter: Felix Cappelaere, Penningmeester: Arthur Denaës, Secretaris André Hauwen, Archivaris Felix Vuylstecke, Assessoren Florent Becuwe Marcel Delaeter Joseph Ruckebusch, Ernest Delaeter. 

Op 29 december 1954 overlijdt de president Delobeau.

" Gewone man, goed en dienstig hij hield van de muzikanten, als hij hen ontmoette had hij altijd een vriendelijk woord voor elk van hen, hij deelde in hun vreugde en verdriet, hij stond altijd paraat om te helpen. Alles gebeurde in de schaduw,  nooit pochte hij. Hij was trots op zijn verenigin en na elk uitje, blij om de lof die hij had gekregen door te geven ... "

(lofrede begrafenis)

Félix Delobeau

Felix Delobeau: Voorzitter 1929-1954.

 

 

Félix Cappelaere

Felix Cappelaere: voorzitter 1955-1975, erevoorzitter van 1975-1979.

 

Op 13 augustus 1955 wordt een nieuwe president unaniem gekozen: het is Felix Cappelaere. 

Van 1955 tot 1975 zal hij een voorbeeldige voorzitter zijn. 

Hier de samenstelling van de verschillende commissies:

 
August 13, 1955   14 oktober 1961
Félix Cappelaere Voorzitter Félix Cappelaere
Cyrille Couture Ere ondervoorzitter Arthur Denaës
Florent Bécuwe Ondervoorzitter André Hauwen et Marcel Delaeter
Arthur Denaës Penningmeester Joseph Ruckebusch
André Hauwen Secretaris Henri Ruckebusch
Félix Vuylstecke Archivaris Félix Vuylstecke et Etienne Sansen
Henri Ruckebusch Assessoren Ernest Delaeter
Marcel Delaeter  
Ernest Delaeter  
Joseph Ruckebusch  

Op 16 december 1972 werd Robert Robitaillié werd benoemd tot penningmeester en in 1974 Etienne Sansen tot secretaris. 

In 1974 werd de Administratieve Commissie uitgebreid tot 13 leden en gereorganiseerd. 

Voorzitter Felix Cappelaere, ondervoorzitter: André Hauwen, Penningmeester: Robert Robitaillié, secretaris : Julien Gomez, archivaris: Sansen Etienne en Jean Couture, assessoren Joseph Ruckebusch, Ernest Delaeter, Michel Carton, Daniel Francke, Dominic Gomez. 

Op 14 december 1975 laten Félix Cappelaere en André Hauwen het voorzitterschap en ondervoorzitterschap achter zich om ruimte te maken voor de jongere generatie. Claude Bécuwe werd verkozen tot ondervoorzitter, Félix Cappelaere tot erevoorzitter en André Hauwen ere-ondervoorzitter. 

Claude Bécuwe is een muzikant sinds 1935. Hij is tevens voorzitter van de carnavaleske vereniging "Les amis de Fromulus". In 1976 werd hij verkozen tot voorzitter van de Filharmonische Vereniging en Michel Carton wordt ondervoorzitter.

De commissie bestaat uit: 

Claude Bécuwe voorzitter, Michel Carton ondervoorzitter, Raymond Cnapelynck penningmeester, Julien Gomez secretaris, archivarissen : Etienne Sansen en Jean Couture, Robert Robitaillié, Ernest Delaeter, Henri Verhille, Dominique Gomez et Daniel Francke assessoren. Erevoorzitter Félix Cappelaere. Ere-ondervoorzitter : André Hauwen.

In januari 1979 overlijdt ondervoorzitter Michel Carton, hij werd vervangen door Etienne Sansen. 

 

Op 24 november 1979 sterft onze ere-voorzitter Felix Cappelaere. Hij begon in het muziek in 1910, benoemd tot president in 1955, was hij onze voorzitter voor de muziekanten van de jaren '60. Trots op zijn vereniging volgde de nog jonge voorzitter haar overal. Op de leeftijd van 84, in Hazebrouck, marcheerde hij naast haar en toonde een voorbeeld voor de jongeren. Hij stierf als een echte muzikant, de vooravond van Sint-Cecilia terwijl hij uit het repetitielokaal kwam waar hij was om een ​​nieuw uniform te ontvangen. De vereniging was in volle getale aanwezig op zijn begrafenis. Onderscheiden met de Militaire Medaille, de Croix de Guerre 14-18 avec citation, chevalier de la légion d'honneur, had hij het muziek van Steenvoorde 69 jaar gediend. De cravate de l'Etoile Fédérale zou hem een ​​jaar later worden afgegeven voor 70 jaar muziek.

In juni 1991  werd Pierre Jacquemont, ondervoorzitter sinds oktober 1989, voorzitter van de Filharmonische Vereniging. Hij bleef voorzitter tot januari 2003, en werd toen  opgevolgd door Thierry Casier.

In januari 2016 werd Fabrice Gambier de 11de voorzitter van de Filharmonische vereniging.

U kunt de leden van de Administratieve Commissie vinden op pagina met de presentatie van de leden (namen in het vet).